Jobbe i J.I. Bygg AS


I J.I. Bygg AS er vi stolte av våre mange dyktige medarbeidere, og ønsker å ta vel vare på disse. Vi legger stor vekt på at bedriften på alle måter skal være en trygg, trivelig og god arbeidsplass som inspirerer våre ansatte til å yte sitt beste. Vi tilbyr konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår både faglig og sosialt.

Kontinuerlig faglig utvikling er viktig for både bedriften og våre ansatte, og vi legger mye ressurser i å utvide og oppdatere våre ansattes kompetanse, blant annet gjennom ekstern og intern kursing, og ikke minst gjennom et faglig stimulerende og utfordrende arbeidsmiljø.

J.I. Bygg AS har gode sosiale tilbud, som bedriftsarrangementer, idrettsaktiviteter og firmahytte. Dessuten mener vi at vi har et unikt positivt sosialt arbeidsmiljø, og tar gjerne vår svært stabile og lojale stab til inntekt for dette.

Vi ønsker flere driftige ansatte med på laget, og tar gjerne i mot åpne søknader på firmapost@jibygg.no. Vennligst legg ved en personlig men kortfattet søknad, CV, vitnemål, fagbrev og relevante attester.