Error loading custom item page.

There is no row at position 0.

Pågående prosjekter

Nordseter skole

Tidsrom:
Juli 2017 - juli 2019
Lokasjon:
Oslo
Byggherre:
Undervisningsbygg Oslo KF
Entrepriseform:
Hovedentreprise
Kontraktssum:
NOK 143 mill. eks. mva
Omfang:

Bulk Fugleåsen

Tidsrom:
Mars 2017 - pågående
Lokasjon:
Ski kommune
Byggherre:
Bulk Langhus II AS
Entrepriseform:
Totalentreprise
Kontraktssum:
NOK 52,5 mill. eks. mva.
Omfang:
12 000 m2

Pilestredet 52

Tidsrom:
Februar 2017 - pågående
Lokasjon:
Oslo
Byggherre:
Frydenlund Eiendom ANS
Entrepriseform:
Hovedentreprise
Kontraktssum:
NOK 39 mill. eks. mva
Omfang:
7 500 m2

Bergstien 1

Tidsrom:
August 2015 - pågående
Lokasjon:
Oslo
Byggherre:
Thongård AS
Entrepriseform:
Totalentreprise med samspill
Kontraktssum:
NOK 362,9 mill. eks. mva
Omfang:
20 000 m2

Thon Hotel Europa

Tidsrom:
Desember 2016 - pågående
Lokasjon:
Oslo
Byggherre:
Olav Thon Gruppen
Entrepriseform:
Totalentreprise
Kontraktssum:
NOK 23,5 mill. eks. mva.
Omfang:
4 000 m2

Lehmanns Brygge

Tidsrom:
September 2015 - pågående
Lokasjon:
Frogn kommune
Byggherre:
Olav Thon Gruppen
Entrepriseform:
Totalentreprise i samspill
Kontraktssum:
NOK 115 mill. eks. mva.
Omfang:
2 700 m2