Verdigrunnlag og kjerneverdier

 

Sikkerhet

Alle skal være trygge i arbeid for J.I. Bygg. Vår virksomhet skal ikke gå ut over sikkerheten til arbeidstakere eller andre som berøres.

Kvalitet

Vår virksomhet skal sikre kvalitet i alle ledd. Vi skal forvalte vår fagkunnskap godt og drive kontinuerlig kompetanseutvikling. 

Ansvarlighet

Miljøhensyn og etikk skal være retningsgivende for vår virksomhet. Vi skal vise samfunnsengasjement der vi kan, både lokalt og i større sammenhenger.

Pålitelighet

Vi skal levere kompetanse og kvalitet i tråd med avtale. Våre kunder og samarbeidspartnere skal kunne ha tillit til at vi holder hva vi lover.

 

Vilje til å tenke nytt

Vi skal oppmuntre kreativitet og nytenkning. Vår virksomhet skal være grunnlagt på god entreprenørånd, skaperglede, løsningsorientering og vilje til å ta i bruk nye metoder og materialer.

Engasjement

Arbeidskulturen i J.I. Bygg skal være inspirerende, og fremme ektefølt engasjement og yrkesstolthet.

Redelighet

Vi skal respektere inngåtte avtaler og opptre lojalt overfor våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere så vel som internt i virksomheten.

Disiplin

Vi skal ha en sterk arbeidsmoral. Målrettet og hardt arbeid er en forutsetning for å lykkes.

Integritet

Vi skal opptre rettskaffent, og ikke la oss påvirke urettmessig. I J.I. Bygg skal det være sammenheng mellom liv og lære.