Tiltaket omfatter pedagogiske tilpasninger og energimessig oppgradering av bygget, herunder full utskiftning av byggets tekniske anlegg og utskiftning av klimaskjerm. Det totalrehabiliterte skolebygget vil være ferdigstilt sommeren 2019.