Video fra produksjonen kan du se her:

Episode 1 handler om fundamentering i sjø, og viser montasje av stålrørspilarer for bryggeanlegget. Episode 2 handler om prosjektering, produksjon og montasje av råbygg med plattendekker.