Denne gang ble arrangementet avholdt på en av våre byggeplasser, og det var oppfriskning  og opplæring i blant annet førstehjelp, ergonomi og et utvalg fysiske risikofaktorer som stod på programmet.

Et av de viktigste risikoreduserende tiltak J.I. Bygg kan gjøre som arbeidsgiver, er å sørge for at de ansatte har den kunnskapen og de verktøyene de trenger for å ivareta egen og andres sikkerhet og helse under utførelsen av arbeidet sitt. Målet er at gjennomføring av løpende risikovurderinger skal være automatisert hos den enkelte helt ned på gulvet. Som hovedbedrift har vi dessuten et særlig ansvar for at våre ansatte har høy kompetanse også på HMS.