I tillegg til bygningsmessig oppgradering og pedagogiske tilpasninger av bygget, omfatter tiltaket full utskiftning av byggets tekniske anlegg, energitiltak og utskiftning av klimaskjerm. Innledende grunnarbeider påbegynnes i starten av juli i år, og det oppgraderte skolebygget vil være ferdigstilt sommeren 2019. Prosjektet gjennomføres som en hovedentreprise. Kontrakten har en verdi på NOK 143 mill. eks. mva.