Næringsbygget på 2 000 m2  ble oppført under totalentreprise i samspill. Prosjektet har vært preget av et meget godt samarbeid med byggherre, prosjekterende og utførende entreprenører. Etter åtte måneders byggetid, kunne man levere flotte lokaler for kontorer, verksted, garasje og bilforretning i henhold til Porsche Classics konsept. Senteret er det tredje Porsche Classic Center i verden. J.I. Bygg AS takker Byggherre for tilliten, og ønsker lykke til med driften videre!