Den ene delen blir verksted og lager med en kontoretasje, den andre delen blir et lager. Igangsettingstillatelse er gitt, og vi er i gang med grunnarbeider. Betongarbeidene starter rett over påske. Prosjektet skal ferdigstilles til 1. oktober. Se prosjektomtale på Bygg.no