Arbeidet omfatter ombygging av kontorer og undervisningslokaler, omlegging av tak og nye tekniske anlegg i plan 4. Blant annet skal skal dagens auditorier i plan 1 fjernes og erstattes med åpne arealer. Det skal etableres åpninger i fasade slik at arealet i 1. etasje får adkomst rett ut på den store plassen. Inngangsparti og resepsjon skal bygges om. Arealer i 1. etasje skal sprinkles, og det etableres ny sprinklersentral i kjeller.

Bygget skal være i drift (del E og F og studentpub i kjelleren vil være i bruk), og arbeidene må tilpasses leietager. Det vil være en tett dialog mellom leietager og entreprenør, slik at leietagers drift blir minst mulig berørt av byggearbeidene.

Kontraktsbeløpet er på ca NOK 39 mill. eks. mva.