Prosjektet hadde oppstart 22.12.16 og byggetiden er per nå satt til ca. 12 måneder. Bygget er over 8/9 etasjer i tillegg til kjeller. Bygget huser også Café Europa, som vil få et nytt uttrykk. Rivingsarbeidene er i gang, og oppbygging av de første etasjene påbegynnes i slutten av januar.