Det nye bygget skal romme leiligheter og barnehage, og vil settes opp med prefabrikkerte betongelementer,. Montasjen av disse vil trolig begynne i september. Byggearbeidene er forventet å pågå frem til sommeren 2019.

 Igangsettingstillatelse for riving av eksisterende bebyggelse foreligger, og rivearbeidene starter nå.