Næringsbygg

J.I. Bygg AS har utført en rekke nybygg for næringsformål, og vi tar på oss oppdrag som favner fra mindre tilbygg på eksisterende lokaler, til utvikling, prosjektering og oppføring av store næringsbygg for salg, kontorer, hotellvirksomhet og produksjon.
Se våre prosjekter her

Offentlige bygg

Etter å ha gjennomført både store og små prosjekter for en rekke offentlige aktører, har vi opparbeidet lang erfaring og kompetanse på å møte de krav som stilles til blant annet helse, miljø og sikkerhet, avanserte bygg og installasjoner, samt kvalitetssikring av anleggene vi leverer.
Se våre prosjekter her

Rehabilitering og ombygging

Rehabilitering og ombygging av eksisterende bygg utgjør den største andelen av våre byggeprosjekter. Vi utfører rehabilitering av alle typer bygg, også bygg i drift, og besitter lang erfaring med ombygging av hoteller, kjøpesentre, næringsbygg, skoler, bygårder og leilighetsbygg.
Se våre prosjekter her

Boliger

Med røtter fra tradisjonell boligbygging kombinert med vår erfaring fra store prosjekter, har vi kompetanse til å oppføre nye eneboliger, enkeltvis eller i feltutbygging, og leilighetsbygg med mange boenheter.
Se våre prosjekter her

Tekniske anlegg

Dagens høye krav til godt innemiljø og energiutnyttelse medfører at gode bygg må inneholde gjennomtenkte løsninger, og ofte avanserte tekniske installasjoner og styringssystemer. J.I. Bygg AS utfører inneklimaprosjekter, installasjon av vannbåren varme og kjøling, ombygging av eksisterende fyrrom med omlegging til fornybar energi, større varmesentraler og installasjon av sentral driftskontroll.
Se våre prosjekter her

  Aktuelt

  Sponsorprosjekter

  J.I. Bygg AS har den glede av å støtte små og litt større prosjekter både i nærm...

   Jobbe i J.I. Bygg AS

   J.I. Bygg AS ønsker alltid i å tilknytte seg kompetent arbeidskraft. Dersom du er interessert i å arbeide i en dynamisk og fremtidsrettet bedrift ser vi gjerne at du kontakter oss.
   Postadresse
   Johan Herman Wessels vei 99
   1540 Vestby Johan Herman Wessels vei 99
   1540
   Besøksadresse
   Johan Herman Wessels vei 99
   1540 Vestby Johan Herman Wessels vei 99
   1540
   Kontaktinfo
   Tlf: 64 98 33 0064 98 33 00
   firmapost@jibygg.no